Inloggen is niet meer mogelijk

Via deze portal kun je berichten aanleveren aan onderstaande media:

Media redacties kunnen niet meer worden opgenomen worden in deze lijst

Nieuwmaakjezelf.nl is gestopt

Het is niet meer mogelijk nieuws en agendapunten te versturen via NMJZ.nl.
Alle mailadressen en logins worden uit deze database verwijderd. Daar hoeft u verder niets aan te doen.

Zijn er toch nog vragen dan kan dat naar: support@refresh-media.nl

Nieuwsmaakjezelf.nl is gestopt per 1 januari 2019.